Handicap 21. FAQ bàsic de Pitch&Putt

Si no trobes la resposta als teus dubtes, pots deixar la pregunta al Fòrum i segur que algú et respondrà.

Què és el Handicap?

El Handicap és un valor que t'assigna l'FCPP (Federació Catalana de Pitch&Putt) i que et dóna tants cops com punts de handicap tinguis. Per exemple, si t'assignen un Handicap 20 vol dir que per complir el par del camp (54 cops) en pots fer 20 cops més, és a dir 74 cops. El handicap és un valor que es modifica en funció dels teus propis resultats en campionats oficials, és a dir, que si participes en un torneig i fas un resultat per sota el teu handicap aquest es reduirà i al contrari, si fas un resultat pitjor el teu handicap augmentarà. El valor de Handicap màxim en Pitch&Putt és de 21. (Resposta de Quimriera.com)

Quantes categories existeixen en el P&P?

En el Pitch&Putt existeixen 3 categories i es separen en funció del handicap de joc:

  • Primera Categoria: de 5,4 cap avall.
  • Segona Categoria: entre 5,5 i 13,4
  • Tercera Categoria: entre 13,5 i 21

Les baixades de Handicap també tenen en compte la categoria on s'està. Per exemple, a 1ª es baixa 0,2 punts, en la 2ª 0,4 i en la tercera 0,6. Les pujades sempre són de 0,2 punts. (Resposta de Quimriera.com)

Què s'ha de fer per poder participar a Campionats oficials?

Per poder participar en campionats oficials has d'associar-te a l'FCPP i pagar la quota anual establerta (uns 24 Euros). Et permetrà accedir a tots els campionats organitzats per la Federació i podràs obtenir el teu propi Handicap de P&P. A la plana web de l'FCPP (www.pitchandputtcat.com) hi trobaràs més informació o pots trucar-hi directament 933 424 249 i demanar per la Consol, la Marta o en Lluís. (Resposta de Quimriera.com)

Com funciona el sistema Stroke-Play o Medal-Play?

L'altre modalitat del joc per cops (totalment diferent de la modalitat de joc per forats o Match Play) a més de l'Stableford, es la modalitat "normal", que es la que es mostra a tots els torneigs que donen per la tele, coneguda com Medal Play.
A aquesta modalitat, s'han de jugar els 18 forats, contant tols els cops que es fan.

Al final de la competició, sol fer-se una classificacio Scratch, en base al cops fets per tothom, i una o varies classificacions Hàndicap, segons el nombre de categories que es disputen, en les que als cops fets sels hi resta els cpos de hàndicap de cada jugador, de forma que es pot tenir una classificacio força diferent a la Scratch. (Resposta d'en Jaume)

Com funciona el sistema Stableford i quines diferències aporta al joc?

El sistema de puntuacio Stableford s'utilitza per agilitzar el joc.
Consisteix en el seguent:
Cada un dels forats de un camp, té assignat un número de handicap, que va del 1 al 18, considerant que el forat amb handicap 1 és el més difícil, i el que té handicap 18 és el més fàcil.
Aleshores es van repartint els cops de handicap que tinguem pel nostre nivell, començant pel mes dificil. Si, per exemple, tenim handicap 21, doncs ens correspondrà un cop d'avantatge a tots els forats, llevat dels tres mes dificils, on en tindrem 2 d'avantatge. Si tinguessim de handicap 1, nomes tindriem 1 cop d'avantatge al forat més dificil, i cap als altres. Si tinguessim handicap positiu, el camp ens lleva cops, de manera que si jugam amb handicap +2, tindriem un cop menys que el par, als dos forats mes facils del camp (els que tinguessin handicap 17 i 18).
Molt be, ara que ja tenim per cada un dels forats, el nombre de cops que hi podem fer, sols resta emprar la puntuació Stableford:
Si feim un forat amb el nombre de cops que ens correspon, contam 2 punts.
Si empram un cop mes dels que ens pertoca, contam sols 1 punt.
Si empram dos o mes cops de més, zero punts.
Si empram un cop menys del que ens correspondria fer, sumam 3 punts, i aixi sumariam mes punts quan menys cops fessim.
Si a cada forat cumplissim el nostre nivell, fariem 2 punts a cada, que ens dona el 36 punts en total. Mes de 36 punts vol dir que em jugat per sobre del nostre nivell, i menys de 36, que no hi hem arribat.
Abans he dit que s'emprava per jugar mes rapid. El costum es que si a un forat ja no pots puntuar, aixequis la bola i t'apuntis una ratlla a la puntuació del forat. Aixó vol dir que has fet zero punts , peró que si fas tres punts a dos altres forats, ja ho tindras compensat (La qual cosa, no passa si es juga medal, on es compten tots els cops, i cal acabar tots els forats). (Resposta d'en Jaume de Palma)

Com puntua el sistema Fourball Stableford?

Es té en compte el millor resultat a cada forat, però tenint en compte els punts stableford de forma individualitzada. O sigui, si els dos components de la parella fan par, i un dels dos té puntet, compte com un birdie. Per això, és important tenir clar qui pot tenir puntet o no al forat, ja que un mateix resultat brut no té per que donar un mateix resultat net. En fourball es juga amb un 75 per cent del hàndicap, excepte els positius que juguem amb el hàndicap sencer.
La baixada de hàndicap s'aplica a partir de quatre sota (40 punts) en intervals de dos cops:
4 o 5 sota: baixa 0,1
6 o 7 sota: baixa 0,2
8 o 9 sota: baixa 0,3
...
(Resposta d'en Xavier López)

Com puntua el sistema Scramble?

A parelles Scramble surten tots dos y s'escolleix la millor, desde aquesta posicio tornen a tirar els dos i es torne a escollir la millor i aixi fins embocar. No es una modalitat oficial i per tant no afecte al handicap. (Resposta d'en Xavi Belmonte)

Com es recalcula el handicap després d'una partida segons el mètode de l'ACPP?

Mètode de recàlcul de handicap segons l'ACPP. A partir dels punts stableford hi ha 3 casos:

1) Quan es fa més de 5 cops sobre el par. (és a dir, quan PuntsStableford <= 30)
*) HdcpJugador s'incrementa en 0.2 (independentement dels cops per sobre)

2) Quan es fa el par o fins a 5 cops més. (és a dir, quan PuntsStableford >= 31 i <= 36)
*) HdcpJugador es manté igual.

3) Quan es baixa del par. (és a dir, quan PuntsStableford >= 37)
*) S'apliquen decrements segons el handicap del jugador:

*) Si el HdcpJugador >= 13.5 decrements de 0.6 per cop
*) Si el HdcpJugador >= 5.5 i <= 13.4 decrements de 0.4 per cop
*) Si el HdcpJugador <= 5.4 decrements de 0.2 per cop

Per cada cop baixat s'aplica un decrement, i pel següent cop baixat es torna a mirar el tram de handicap per establir el decrement.
Exemples:
- un jugador de hdcp 14.2 que fa 37 punts stableford:
14.2 - 0.6 = 13.6

- un jugador de hdcp 14.2 que fa 38 punts stableford:
14.2 - 0.6 = 13.6 - 0.6 = 13.0

- un jugador de hdcp 14.2 que fa 39 punts stableford:
14.2 - 0.6 = 13.6 - 0.6 = 13.0 - 0.4 = 12.6

Nota: En el cas de MedalPlay és el mateix sistema però enlloc de considerar el par en 36 punts stableford, es considera el par en 54 cops de resultat net (Cops - Handicap de Joc). (Resposta d'en Xindes, de PiPcat.com)

Com s'emplena la targeta d'un camp de 9 forats?

Posem que comences pel forat 5 del camp. A l'acabar el 9 i començar al tee del primer forat representarà que fas el forat 10, després el tee del segon forat serà l'11, el tercer, el 13, etc... És a dir, que acabaràs el teu recorregut fent el forat 1, 2, 3 i 4 de la targeta.
Aquest ordre és important en el cas de jugar amb punts de handicap. (Resum de les respostes d'en Lluís Navarrete, en Jordi P., en Jaume i en Lilu)

Com puntua el sistema Greensome?

El hàndicap real de joc de la parella serà el resultant de sumar: el hàndicap de joc (no exacte) menor multiplicat per el factor 5/10 més el hàndicap de joc major multiplicat pel factor 3/10 i arrodonint el resultat obtingut. Als jugadors amb hàndicap positiu sempre s'aplicarà el factor 5/10. Per tant, una parella de dos hàndicaps positius s'aplicarà el 5/10 a tots dos. (Resposta d'en Xavier López)